Bài đăng

Bảng giá dịch vụ cho thuê máy chiếu màn chiếu tại TPHCM

Hình ảnh
Bảng giá cho thuê máy chiếu tại TPHCM Bảng giá cho thuê máy chiếu bóng đá MÃ DV Độ sáng Giá thuê/buổi BD3000 3000 Ansi lumens 400.000₫ BD4000 4000 Ansi lumens 600.000₫ BD5000 5000 Ansi lumens 900.000₫ BD6000 6000 Ansi lumens 1.500.000₫ Bảng giá cho thuê máy chiếu văn phòng MÃ DV Độ sáng Giá thuê/buổi VP2000 2000 Ansi lumens 150.000₫ VP3000 3000 Ansi lumens 200.000₫ VP3500 3500 Ansi lumens 300.000₫ Bảng giá cho thuê máy chiếu hội trường MÃ DV Độ sáng Giá thuê/buổi HT3500 3500 Ansi lumens 300.000₫ HT4000 4000 Ansi lumens 400.000₫ HT4500 4500 Ansi lumens 550.000₫ Bảng giá cho thuê máy chiếu ngoài trời MÃ DV Độ sáng Giá thuê/buổi NT4500 4500 Ansi lumens 550.000₫ NT5500 5500 Ansi lumens 800.000₫ NT6000 6000 Ansi lumens 1.500.000₫ NT8000 8000 Ansi lumens 3.500.000₫ Bảng giá cho thuê máy chiếu HD MÃ DV Độ sáng Giá thuê/buổi HD2000 2000 Ansi lumens 250.000₫ HD3000 3000 Ansi lumens 400.000₫ HD4000 4000 Ansi lumens 600.000₫ HD5000 5000 Ansi lumens 900.000₫ HD6000 6000 Ansi lumens 1.500.000₫ Bảng