Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Search Engine Optimization

SEO là gì - Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm?

Hình ảnh
SEO là viết tắt của “tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”. Nói một cách đơn giản, SEO có nghĩa là quá trình cải thiện trang web của bạn để tăng khả năng hiển thị trên Google, Microsoft Bing và các công cụ tìm kiếm khác bất cứ khi nào mọi người tìm kiếm: Sản phẩm bạn bán. Dịch vụ bạn cung cấp. Thông tin về các chủ đề mà bạn có chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm sâu sắc. Các trang của bạn càng có khả năng hiển thị tốt hơn trong kết quả tìm kiếm thì bạn càng có nhiều khả năng được tìm thấy và nhấp vào. Cuối cùng, mục tiêu của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là giúp thu hút khách truy cập trang web, những người sẽ trở thành khách hàng hoặc đối tượng sẽ tiếp tục quay lại. Những gì bạn sẽ học được trong hướng dẫn này: SEO khác với SEM và PPC như thế nào Tại sao SEO lại quan trọng Các loại và chuyên môn SEO SEO hoạt động như thế nào Cách học SEO SEO khác với SEM và PPC như thế nào? SEM và PPC là hai thuật ngữ phổ biến khác mà bạn sẽ đọc rất nhiều ở đây trên Search Engine Land và được nghe trong cộng đồn